Hem

Kvalitet är att genom kunskap, kompetens och lyhördhet säkerställa att uppfylla kundens förväntningar, krav och behov!

Anlita Industrikonsult Thomas Bring AB när du vill få ditt företag att växa! Genom djupgående verksamhetsanalyser och organisationsutveckling med hjälp av kvalitetssystem kan vi vägleda ditt företag till att öka konkurrenskraften och effektivisera verksamheten. Vi jobbar med produktanalyser, effektivitet och lönsamhet, organisationsstrukturer, miljöledningssystem och olika verksamhetssystem.

Standarder vi jobbar med
SS-EN ISO 9001 Kvalitet
SS-EN ISO 3834 Svetsning
SS-EN ISO 14001 Miljö
SS-EN ISO 13485 Medicinteknik
SS-EN ISO 1090 Byggstandard
Samt Systematiskt Arbetsmiljöarbete och Systematiskt Brandskyddsarbete.

Vi utför även CE märkning av maskiner och produkter och arbetar med maskindirektiv, riskanalyser och teknisk dokumentation.

Vi använder oss bl a annat av SWOT analyser för att hitta förbättringsåtgärder i din verksamhet. Det lönar sig att ha ett aktivt förändringsarbete som leder till att maximalt använda sina befintliga resurser.

Industrikonsult Thomas Bring AB är verksam inom industrier såsom plast, betong, trä, textil, stål, papp, hydraulik, modell/prototyp, fordon, automatsvarvning, underleverantörer och livsmedel.

Välkommen att kontakta Industrikonsult Thomas Bring AB – Vi arbetar i företaget, som en del av verksamheten tills dess att projektet är slutfört!