Industrikonsult

Industrikonsult Thomas Bring AB jobbar inne i och med företaget tillsammans med personal och andra resurser för ett positivt resultat i form av effektivisering. Vi blir en del av företaget under den tid vårt projekt fortlöper.

Positivt förändringsarbete ger kraftfulla företag. Vi hjälper er att bli konkurrenskraftiga och medverkat till effektivisering både i organisation och produktionen.

Vi åtar oss uppdrag i produktionsdelen av ett företag, t ex produktionsanalys – hur pass lönsam är en produkt? Eller en analys av organisationen, de kan vara att organisationen är för otydlig och att Industrikonsult Thomas Bring AB går in och arbetar fram en organisationsutveckling tillsammans med företaget.

Vi utför skräddarsydda utbildningar för ert företag samt aktuella laguppdateringar både när det gäller miljö, Systematiskt Arbetsmiljöarbete och Systematiskt Brandskyddsarbete. Vi har ett brett kontaktnät och många års erfarenhet.