Miljökonsult

Miljöledningssystem är en viktig del av ett modernt industriföretag, vare sig ni är verksamma i trä, textil eller stålindustrin.

Industrikonsult Thomas Bring AB är ett konsultföretag som arbetar inom olika områden, bl a miljösystem. Du kan anlita mig som konsult inom miljö, Systematiskt Arbetsmiljöarbete och Systematiskt Brandskyddsarbete. Jag gör djupgående analyser, driver förändringsarbete och presenterar lösningar. Vill ni certifiera ert företag kan vi erbjuda er verksamhetsledning dit.

Vi hjälper ert företag att skapa konkurrenskraftiga system.
Ökad processeffektivitet, minskad miljöpåverkan genom besparingar av olika material, minskade kostnader för avfallshantering, högre kompetens och ökad goodwill.